Idre Fjäll valde Icom IDAS som kommunikationsradiosystem

Idre Fjäll hade behov för att byta ut befintlig analog radiosystem. Med ett nytt radiosystem var önskan att få bättre fjälltäckning samt möjligheter att bygga ut systemet efter behov. På önskelistan fanns även behovet att avlyssningssäkra vissa kanaler för utomstående och internt avlyssning.
Idre Fjäll valde Icom IDAS

Efter utförliga tester valde man att investera i ett digitalt IDAS-system från Icom. Främsta skälen till IDAS var den långa räckvidden och digitala krypteringen samt möjligheten att dela upp användarna i olika talgrupper där olika funktioner har tillgång till olika antal talgrupper.

Systemet har idag tre basstationer som tillsammans ger tre talkanaler i trunkat läge, det vill säga automatiskt kanalval, och täcker hela Idre Fjäll och mer därtill. Utrustningen som levererats till Idre Fjäll består av Icom IC-FR5100-repeatrar med trunking och nätverkskort, ett stort antal handapparater av modellen IC-F3102D samt fordonsradio IC-F5122 till pistmaskinerna.