Information om kemikalieskatt i Sverige

I december 2016 beslutade Riksdagen att införa en ny punktskatt, s.k. Kemikalieskatt på viss elektronik. Syftet med detta riksdagsbeslut är att minska förekomst, spridning och  exponering av farliga flamskyddsmedel.

Skatten gick i kraft den 1 juli, 2017 och Swedish Radio Supply är en s.k. godkänd lagerhållare av den nya kemikalieskatten. Det innebär att vid försäljning av berörda produkter så gör Swedish Radio Supply inbetalningar av den nödvändiga skatten.

Skatten beräknas på varans nettovikt och är 160 kr per kilo för s.k. övrig elektronik och har begränsats till maximalt 440 kr per kilo. (källa: Skatteverket)

För de kunder som handlar och har access till vår webbshop kommer kemikaliskatten påföras fakturan och är alltså inte synlig när du köper våra varor online. De artiklar som påverkas av denna skatt är tranceiver och reciver (ex. Icom, Sepura och Hyteras hand- och mobilstationer. Amatörradioprodukter, scanners, licensefria, jakt- och marinradioprodukter med mera). Påslaget kommer anges på fakturan genom en separat rad.

För ytterligare information om skatten läs på Skatteverkets hemsida http://Skatteverket.se/kemikalieskatt

Denna text reviderades 2020-03-17