Information om kemikalieskatt i Sverige

I december i fjol beslutade Riksdagen att införa en ny punktskatt, s.k. Kemikalieskatt på viss elektronik. Syftet med detta riksdagsbeslut är att minska förekomst, spridning och  exponering av farliga flamskyddsmedel.

Skatten gick i kraft den 1 juli, 2017 och Swedish Radio Supply är en s.k. godkänd lagerhållare av den nya kemikalieskatten. Det innebär att vid försäljning av berörda produkter så gör Swedish Radio Supply inbetalningar av den nödvändiga skatten.

Skatten beräknas på varans nettovikt och är 120 kr per kilo för s.k. övrig elektronik och har begränsats till maximalt 320 kr per kilo. (källa: Skatteverket)

Med anledning av detta kommer vi tills vidare göra ett pris-påslag för de artiklar som påverkas av denna skatt (tranceiver och reciver). Vårt schablon-påslag kommer vara 55 kr per produkt. Påslaget kommer anges på fakturan genom en separat rad.

Fakturering av skatten kommer påbörjas under vecka 28. För ytterligare information om skatten läs på Skatteverkets hemsida http://Skatteverket.se/kemikalieskatt