Swedish Radio Supply och GDPR

Den 25:e maj upphör vår gamla personuppgiftslag PUL att gälla och byts ut mot General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR kommer att stärka rättigheterna för den enskildes integritet och ge ett ökat skydd för individen av alla som hanterar personuppgifter. GDPR ökar kraven på oss som företag där vi nu genomgår en intern process för att vara 100% GDRP-anpassade när lagen träder i kraft.

Det här kommer att märkas på en rad olika sätt men som ett första steg är att vi uppdaterat vår integritetspolicy. Den är kompletterad med ingående information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilket ansvar vi tar för dom och på vilket sätt vi använder dom.

I vår Policy kan du läsa om hur vi samlar in uppgifter, hur vi använder dina uppgifter, hur vi lagrar dina uppgifter, delning av uppgifter, prenumerationsuppsägningar samt radering och rättning av dina uppgifter.

Δ Klicka här för att läsa vår integritetspolicy i sin helhet

Har ni frågor gällande vårt GDPR-arbete tveka inte att kontakta oss via telefon på 054-67 05 00 eller via e-post på info@srsab.se


GDPR-fakta

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Länkar

Δ Eu GDPR

Δ Swedish Radio Supplys integritetspolicy