Om VHF Group

Om VHF Group

Nordeuropas ledande aktör

VHF Group är en av Nordeuropas ledande aktör inom radiokommunikation och har sitt huvudsäte i Oslo. Fokus för koncernen är till hundra procent inriktat på radiokommunikation. Koncernen har kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland samt exklusiva samarbetspartner i de övriga nordiska länderna och Baltikum - något som ger en stor flexibilitet och enkelhet för dig som rör dig över landsgränserna.

"Vi har ett stort utbud av ledande leverantörer och våra viktigaste kontakter omfattar bl.a. Sepura, Damm och japanska Icom, för vilken vi också innehar generalagenturen."

Starka varumärken

VHF Group är en tillväxtorienterad koncern med egen kompetens inom marknadsföring, utbildning, service, support, logistik, IT och administration. Vi jobbar med globala och starka varumärken som vi anpassar till våra kunders specifika behov. Denna strategi har givit oss en stabil ekonomisk plattform och därmed ger oss möjlighet att vidareutveckla vårt koncept för framtiden.

Spetskompetens

Vi samarbetar nära med alla dessa leverantörer och som ett resultat av detta har vi tillgång till såväl bra produktstöd som feedback från marknaden. Detta innebär också att vi ansvarar och utför bl a garantiservice för Icom och Sepura. Det här ger oss spetskompetens på våra produkter vilket gör att vi kan hålla en mycket hög supportgrad till våra kunder då vi alltid har djup kunskap om tekniken. Vår starka organisation och kompetens i kombination med ett heltäckande partner- och leverantörsnätverk ger oss en mycket framskjuten position på den nordiska marknaden.

Fakta 2016

  • Omsättning €35,7M
  • Antal anställda är 95 personer
  • Koncernsäte i Oslo
  • 100% fokus på trådlös kommunikation
  • Distributör för Icom, Sepura, DAMM, Procom, Peplink och 3M Peltor med flera
  • Egenutvecklad tillbehörsserie - ProEquip
  • Företag i Sverige, Norge, Danmark och Finland

För mer infromation om VHF Group besök vhfgroup.com (engelska).