Långsiktighet skapar trygghet!

Att tiden rusar iväg tror jag att vi alla känner av emellanåt och med bara några veckor kvar till jul och nyår kan man konstatera att vi snart får lägga 2012 bakom om oss och därmed sjösätta våra planer för 2013.

Men vad hände 2012? Med vår strategi, att vara en aktiv och närvarande samarbetspartner på marknaden, har vi gjort ett antal aktiviteter och förändringar under året för att fortsatta bygga vidare på vår plattform. Några goda exempel på aktiviteter under 2012 är TetraTalk som drog nästan 200 Sepuraanvändare till Älvsjömässan i januari. Vår närvaro på SKYDD 2012 som gav oss möjlighet att visa vårt breda produktsortiment och Persontrafikmässan i Göteborg som gav oss en fantastisk chans att träffa både gamla och nya kunder inom persontrafiksektorn. Ökad delaktighet ute hos våra Parters där vi tillsammans har kunnat möta slutanvändare, och sist men inte minst vår kundtjänst som har fått mer resurser och längre öppettider för att öka tillgängligheten.

Vi har också under året omformat vår försäljningsorganisation med målet att på ett effektivare sätt öka vår närvaro på marknaden och med de nya teamen säkerställa vår kompetens, utbyta erfarenheter och skapa en större flexibilitet inom gruppen. Vi har också fått hjälp av våra leverantörer under året med intressanta och konkurrenskraftiga produkter.

2012 har också varit året då vi slutfört vår utbyggnad i Karlstad som ger oss bättre möjligheter att hantera större volymer, både vad det gäller lagerhållning men också produktion av nya produkter samt hantera de produkter som behöver servas.

Som många av er redan känner till är Swedish Radio Supply ett av de äldsta företagen i branschen. Vi har med våra 45-åriga erfarenheter byggt upp en verksamhet som både är solid och framgångsrik. En av våra ledstjärnor är att verksamheten skall byggas på en solid grund för att skapa en trygg arbetsplats för våra medarbetare och möjligheten att vara en långsiktig partner till våra kunder och leverantörer.

Utan våra leverantörer, kunder och partner urholkas vår affärsmodell vilket gör att vi alltid måste stå på tå för de krav och förväntningar ni har på oss samarbetspartner. Vi tror också på att förekomma de förändringar som kommer ske på marknaden och vara ett gott exempel på en aktör som alltid är rustad för framtiden.

Låt oss tillsammans skapa långsiktighet i vårt samarbete och därmed skapa den trygghet som vi alla behöver i vardagen. Trygghet skapar också möjligheten att tänka kreativt och hitta nya infallsvinklar och lösningar för framtiden.

Avslutningsvis vill jag ta tillfället i akt och tacka alla för ett fantastiskt år 2012 och önska Er en riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt år!

Johnny Dahlquist
VD, Swedish Radio Supply

PS. Även i år skänker vi vår Julgåva till vår framtid – Barnen. Det gör vi i samarbete med SOS Barnbyar