Rakel

RakelRakel - ett rikstäckande system för samverkan

Rakel är ett gemensamt radiokommunikationssystem för organisationer i samhället som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

Rakel används idag hos statliga myndigheter, kommuner, landsting och kommersiella aktörer. Med ett gemensamt nationellt system förenklas möjligheterna att samverka - både inom och mellan olika organisationer. Rakel är byggt robust och säkert för att det ska klara kommunikationen även vid situationer när andra system blir överbelastade eller inte fungerar. Genom att använda Rakel i det vardagliga arbetet stärks förmågan att hantera större kriser. I förlängningen bidrar det till alla medborgares trygghet och säkerhet.

Läs mer om Rakel på MSBs webbplats.

8 artiklar
Stigande ordning
Sepura Distans Programmering
Service & support för Rakel
Produkter och Tjänster
Ramavtal Rakel
Våra Rakelkunder
Om Sepura
Om Rakel
8 artiklar
Stigande ordning