MSB väljer Swedish Radio Supply som leverantör för VMA

Swedish Radio Supply har fått det prestigefyllda uppdraget att leverera Tetra/Rakel modem till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för styrning av VMA-systemet.

VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser samt vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Hela ordern innefattar 3500 st Sepura SRB9000 Rakelmodem och ordervärdet uppgår till nära 10 miljoner kronor. Det finns också en option i affären på ytterligare ett hundratal modem som ska sitta runt Sveriges kärnkraftverk.

Styrningen av VMA-systemet har tidigare skötts via ett analogt radiosystem som börjar bli ålderstiget. MSB tog därför ett beslut tidigare i år att migrera över styrningen till att gå över Rakelnätet som både har mycket bra täckning i Sverige och är ett utomordentligt robust system som ska klara strömbortfall. Alla Rakel basstationer har batteribackup och många har även dieselaggregat som backup vid längre strömavbrott.

”Detta är ett projekt som vi arbetat med under en längre tid och även varit med i olika testprojekt” säger Jonas Hoke, ansvarig för Rakelförsäljningen på Swedish Radio Supply. Sedan tidigare har ca 750 st Sepura SRB9000 levererats ut för samma projekt.

Modemet byggs in i en centralenhet som monteras och levereras av det Tyska företaget Hörman GmbH som är specialiserade på just varningssystem.

Mer information om Hörman finns på http://hoermann-gmbh.de/en/
För mer information om affären kontakta Jonas Hoke på jonas.hoke@srsab.se