Northland väljer Swedish Radio Supply och Geracom som leverantör

Swedish Radio Supply och Geracom har tecknat kontrakt som innebär leverans av en kommunikationslösning med tillhörande tjänster till Northland Resources nya gruva.

Valet föll på Tetra och utrustning från Damm och Sepura som tillsammans med SRSAB och Geracom har goda referenser från liknande projekt. Projektet kommer att genomföras etappvis där första etappen består av en site som kommer driftsättas efter sommaren men redan nu är projekteringen i full gång för kommande utbyggnad.

Damm levererar flexibla, skalbara och kostnadseffektiva system och Sepura är en av världens största leverantörer av Tetraterminaler. Sepura är dessutom den mest använda terminalen i det svenska rikstäckande Rakelnätet.

"Kraven på kommunikationslösningen är stora då produktionen i gruvan kräver säker kommunikation. Vi tar till oss detta uppdrag med största respekt och ser fram mot ett långt bra samarbete." säger Håkan Åberg, Business Manager på Swedish Radio Supply.

Northland Resources är ett internationellt gruvbolag, på väg att bli en europeisk storproducent av höghaltigt järnmalmskoncentrat. Verksamheten koncentreras just nu till två större projekt, ett i Sverige och ett i Finland.