<p><span>Polisen valde Sepura och Swedish Radio Supply som terminalleverantör.</span></p>

Polisen är idag en av de största statliga verksamheterna med drygt 23,000 anställda, varav ca 17,000 poliser. Polisen behövde ett nytt nationellt radiokommunikationssystem. Behovet i storstadslänen var särskilt akut.

Sepura valdes ut efter noggranna tester och utvärderingar. En av flera anledningar till deras val var Sepuras flexibilitet samt starka tekniska bredd inom Tetra. En annan viktig anledning är Sepuras gemensamma användargränssnitt för både handterminaler och mobilstationer. Detta gör det enkelt för användaren att skifta mellan olika terminaler men ändå känna igen sig samt att utbildningsbehovet för denna stora användargrupp minskar betydligt.

Gatewaymöjlighet skapar trygghet

Fordonsstationernas gatewaymöjlighet skapar den trygghet för personalen som krävs, Sepura är den enda leverantören på marknaden som har denna möjlighet. Swedish Radio Supply har anpassat installationssatserna och och våra partners runt om i landet har utfört monteringsjobb i polisens fordon.

Rakel

Dagens radiosystem uppfyller inte verksamhetens krav på funktioner, prestanda och säkerhet. Det nya systemet, RAKEL (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) kommer att byggas ut i Sverige under 2005-2010. Regeringen har gett Krisberedskapsmyndigheten (KBM) uppdraget att bygga ut, äga och förvalta RAKEL.

RAKEL-systemet ska vara robust och dimensionerat för hög kapacitet och säkerhet för att kunna användas vid större kriser och katastrofer i samhället. Systemet ska ge större möjlighet till samverkan mellan de olika användarorganisationerna. Med ett gemensamt system blir detta möjligt, samtidigt som resurserna används effektivare.

Om kunden

Polisen är idag en av de största statliga verksamheterna med drygt 23.000 anställda varav knappt 17.000 poliser. Polisens har som uppgift att upprätthålla lag och ordning, samt medverka till ett tryggt samhälle.

Mer information om kunden finns på www.polisen.se