Jotron

JotronJotron AS utvecklar och tillverkar kommunikationssystem för sjöfarts och flygmarknaderna. Deras produktionsanläggningar producerar idag mer än 90.000 färdig produkter om året och med ett nära samarbete med nationella och utländska myndigheter skapar man högkvalitativa produkter och tjänster till de senaste standarderna.

För att tillverka högpresterande utrustning för de svåraste förhållanden förlitar sig Jotron på ett team av hängivna ingenjörer och de modernaste testförfaranden och instrumentation som finns att tillgå. Med stor internationell framgång av Jotrons produkter säkerställer de att de kan upprätthålla deras position som marknadsledare och erbjuda de senaste tekniska lösningarna.

Kontakta kundtjänst för mer information om Jotrons produkter och det sortiment vi marknadsför