Region Värmland valde Swedish Radio Supply

SRS är stolta att på nytt få förtroendet lokalt av Region Värmland att förse dem med de senaste produkterna inom radiokommunikation och applikationer för verksamheterna.

Region Värmland bildades den 1 januari 2019 då Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss gick samman till en gemensam organisation. Regionen ansvarar för utvecklingsinsatser inom områden som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv m.m.

Region Värmland har Rakel som kommunikationssystem för flera funktioner såsom Ambulanser, Akutmottagningar, Ambulanshelikopter, Ordningsvakter CSK och Värmlandstrafik.

I det nya avtalet skall leverans av Sepura SC21 handenheter och Sepura SRG3900 fordonsenheter samt applikationer levereras direkt efter sommaren. Regionens verksamheter kommer att implementera de nya produkterna under hösten 2019.