Resursförstärkning till vår filial i Stockholmregionen

Swedish Radio Supply förstärker resurserna på vårt filialkontor i Stockholmsregionen och har anställt Patrik Ångman som Teknisk Säljare.

Patrik har de senaste åren arbetat på företaget Malux Sweden AB där han var inriktad på försäljning av kommunikations- och övervakningssystem. Tidigare arbetade Patrik som Systemansvarig för Polisens radiosystem hos Rikspolisstyrelsen. Något vi ser som mycket meriterande då Polisen är en stor och viktig kund till Swedish Radio Supply.

Primärt kommer Patrik att arbeta med att supportera säljorganisationen med teknisk kompetens, ta fram och utveckla kommunikationsutrustning samt utbilda och hålla i seminarier för våra kunder.

”Med Patrik Ångmans anställning på vår filial i Stockholm kan vi nu ytterligare höja vår tillgänglighet och support i Stockholmsregionen.” säger Christian Ostrenius, Försäljnings- och marknadschef på Swedish Radio Supply AB.