Sepura SRG3500 Fast Radio Tetra med Krypto utan konsol

Sepura mobilstation SRG3500 med 10 watts uteffekt, inbyggd Gateway och GPS.

Artikelnummer

R892-66003

Varumärke

Sepura 

Garantitid

3 år 

Den här produkter är utgången eller tillfälligt stoppad.

Fullutrustad Tetra terminal

SRG3500 är en fullt utrustad TETRA-terminal har gjorts anpassningsbar och flexibel för att tillgodose användares behov inom sektorer som transport, energiförsörjning, industri och samhällsskydd (blåljus). Terminalen är utrustad med hårdvara som är klar för funktionerna DMO- (Direct Mode) gateway, DMO-repeater, PEI-baserade data och end-to-end-kryptering.

Manöverkonsol

SRG3500 manöverkonsolen erbjuder samma användargränsnsitt som Sepuras handterminaler. Konsolllen har en stor dislpay och tydliga knappar. Dubbla manöverkonsoller kan anslutas till radion. De programmerbara funktionsknapparna ger enkel åtkomst till programmerade funktioner.

Sepura HBC

Sepuras manöverenhet med inbyggd mikrofon och högtalare och som monteras stående vilket kan vara utrymmesbesparande vid installation.

Användargränssnitt

Menysystemet är uppbyggt på samma sätt som i Sepuras handterminaler vilket gör att användaren känner igen sig att behovet av utbildning reduceras till ett minimum. Samma användargränssnitt som för alla Sepura-terminaler – underlättar integrering med den utrustning som är i bruk och minimerar behovet av att utbilda användare

GPS

GPS-modul som tillval integrerad i transceivern, med möjlighet till stöd för meddelandehantering enligt NMEA, Sepura Compact eller ETSI LIP.

Hög uteffekt

Med en uteffekt på 10 W ger SRG3950 en bra räckvidd.

Säkerhet

 • Fullt konfigurerbar hantering av nödanrop inklusive alternativ för automatisk mikrofonaktivering, hantering av statusmeddelanden och positionsrapportering.
 • Helt integrerad End to End kryptering och intrångsskydd
 • Authentication – Mutual and SwMI initiated
 • TMO and DMO Air Interface Encryption support - TEA1, TEA2, TEA3 and TEA41
 • Trunked Mode Security Class 1, 2 and 3
 • PIN and PUK kod
 • Temporär Enable and Disable

Flexibel

 • Bakåtkompatibel med befintliga mobila Sepura-installationer.
 • Full kompatibilitet med befintliga Sepura-tillbehör och kablar – lätt att byta ut utrustning och förlänga befintliga installationers livslängd
 • Ett flertal installationslösningar kan väljas, t ex enbart transceiver, dubbla manöver konsoller, virtuell konsol.
 • Ljudpresentationsfunktionerna stöder broadcastanrop, lokal inspelning och radioutrustning från tredje part.
 • Funktioner kan aktiveras med licenskoder när så krävs ute på fältet.
 • Sepura Advanced Serial Interface (SASI) på Sepura Colour Console – framtidssäkrar för avancerade tillbehör med ökad funktionalitet

Smart

 • Nattläge för diskret användning i mörker
 • Trådlös fjärrstyrning via Sepura Status Triggade Funktioner
 • Performance Monitoring-funktion för effektivare nätverksanalys

DMO-gateway

Förbättrad täckning
Sammanlänkar terminaler som arbetar i DMO-läge (direktkommunikation) med infrastrukturen, vilket utökar radiotäckningen till zoner där signalerna annars skulle vara svaga, inklusive isolerade fläckar som kan finnas i byggnader, tunnlar eller avlägsna glesbygdsområden.

Smart kommunikation
Med Sepuras Intelligent Call Conversion behöver den uppringande parten bara anropa SRG3500-terminalens TETRA-identitet. Efter att ha kopplats om till DMO-gatewayläge konverterar SRG-terminalen automatiskt det inkommande samtalet eller meddelandet och skickar det vidare till DMO-användarna.

Koll på läget
Status-, SDS-meddelanden och GPS-positionsrapporter, överförs utan fördröjning mellan nätet och DMO-användarna. Driftsmässigt innebär det att ledningscentralen kan spåra enskilda användare i ännu fler situationer.

DMO-repeater

Utökad räckvidd
Vid dålig täckning kan DMO-användare öka räckvidden för röst- och datameddelanden mellan varandra inom ett större område och med större säkerhet – allt tack vare den 10 W starka DMO-repeatern. Den uppfyller ETSI-standarden för typ 1A, vilket betyder att den bara använder en enda frekvens för att spara utrymme i nätet.

Notera att tjänsterna för DMO-gateway och DMO-repeater aktiveras genom licenskoder.

Nyckelfunktioner

 • 10 W uteffekt – en av de mest kraftfulla mobila TETRA-terminalerna på marknaden
 • Stöd för HBC manöverenhet
 • Hårdvaruklar för DMO gateway, DMO repeater, PEI interface, End2End kryptering
 • GPS-modul som tillval integrerad i radion
 • Samma användargränssnitt som för alla Sepura-terminaler
 • Statustriggade funktioner
 • Flexibel konfiguration och installation samt flera ljudalternativ
 • Fullt konfigurerbar hantering av nödanrop inklusive alternativ för automatisk mikrofonaktivering, hantering av statusmeddelanden och positionsrapportering
 • Diskret nattläge för säker användning i mörker
 • Full kompatibilitet med befintliga Sepura-tillbehör och kablar

Egenskaper

Varumärke Sepura
Artikeltyp Mobilradio
Produktsegment Tetra HH/MOB/BASE
Segment Rakel
Garantitid 3 år
Uteffekt (W) 10
Strömförsörjning 12 V DC
Frekvensområde 380-430 MHz
Frekvensband UHF 390 MHz
Antennimpedans (Ω) 50
Temperaturområde (ºC) -30 till +70
Vikt (kg) 2.5
Dimensioner (BxHxD) mm 180x54x110
Material Aluminium
GPS Ja (inbyggd)
Statusmeddelande Ja
Gateway Ja
DMO-repeater Ja