Sepura STP8000 klar för RAKEL

Sepura STP8000 är validerad och finns nu med i ramavtalet för RAKEL-terminaler.

Validering görs för att säkerställa att stationerna stödjer infrastrukturens basfunktioner och inte medför någon risk gällande tillgänglighet, säkerhet och kapacitet.

Sepuras nya terminal STP8000 blev den 8 september validerad och klar att användas fullt ut i RAKEL-nätet.

Räddningsverket har utfört utfallsprov av terminalen och STP8000 finns numera med i ramavtalet för RAKELterminaler. I ramavtalet finns STP8000 i två varianter, med och utan inbyggd Bluetoothmodul. Båda modellerna har Sepuras högkänsliga GPS-mottagare.

STP8000 lanserades i maj 2008 på Tetra World Congress i Hong Kong och sedan terminalen presenterades för svenska RAKEL-användare i juni har den mottagits mycket väl.

STP8000 breddar produktportföljen ytterligare och möter upp de krav som ställs på framtidens RAKEL-terminal. STP8000 ersätter ingen tidigare produkt utan blir ett komplement till SRH3800sGPS som idag är den mest använda terminalen i RAKEL-nätet.