Servicepolicy

Priser

 • Prislista lämnas på begäran

Ledtid

 • Vår ambition är att hålla följande tider:
 • Garantireparation: 3 arbetsdagar
 • Övrig reparation: 5 arbetsdagar
 • Kunder med serviceavtal har ledtider enligt avtal

Reparationer / Programmering Sepura

Reparationer / Programmering Övrigt

 • Kostnad för återfrakt tillkommer
 • Kunden skall skicka med dokumentet ”SRSAB_serviceorder_se.pdf” som finns på härLänk
 • Om detta ej är fullständigt ifyllt ansvarar inte SRS för fördröjning av reparationstiden.
 • Kunden informeras om kostnaden för reparation anses bli oskäligt hög. (I de fall då kunden inte anger maximal kostnad).
 • För inlämnad vara ansvaras högst 90 dagar från avslutad reparation eller lämnat kostnadsförslag.

Garantireparationer

 • 1 års garanti om inte annat angivits
 • På batterier lämnas 3 månaders garanti
 • Kunden skall åberopa garanti och styrka köp med kopia av kvitto, i annat fall debiteras reparationen
 • Vid garantireparation betalar SRSAB returfrakten
 • Garantin omfattar inte fel orsakade av vatten, åska, felaktigt handhavande eller yttre åverkan.

Reparationsgaranti

 • På reparationer gäller 90 dagars garanti.
 • Garantin gäller endast om felet är av samma art eller orsakats av föregående reparation.
 • Garantin omfattar inte fel orsakade av vatten, åska, handhavande eller yttre åverkan.

Viktigt att veta

 • Vi utför endast reparationer på utrustning som saluförs av oss. Undantagsvis kan Swedish Radio Supply göra service på Icomutrustning som köpts utanför Sverige. Dock måste Swedish Radio Supply kontaktas innan apparaten skickas in.

Denna servicepolicy är giltig från 2014-10-27