SL köper skräddarsydd utrustning från Swedish Radio Supply AB

AB Storstockholms Lokaltrafik, SL, ska utöka sin befintliga Tetra-plattform för radiokommunikation i tunnelbane- och spårvagnstrafiken. Efter en omfattande upphandlingsprocess har SL nu tecknat avtal med Swedish Radio Supply AB, SRSAB, för utveckling och installation av minst 1 000 digitala manöverplatser.

De digitala manöverplatserna är viktiga arbetsredskap för tunnelbaneförarna i den spårbundna trafiken som varje dag transporterar cirka 1 100 000 resenärer i Stockholms tunnelbana. Via den digitala manöverpanelen utförs inmatning av destination, linje och tur för skyltning av tåg och plattformar, anrop till trafikledningen för körinformation samt viss teknisk information gällande fordonet.

SRSAB är redan den ledande leverantören av utrustning till Rakel, det gemensamma radiosystem som kopplar samman samhällsviktiga aktörer och ger förutsättningar till en god nationell krishanteringsförmåga.

– Genom att vinna SL:s förtroende med vår specialutvecklade produkt tar vi nu ytterligare ett steg framåt, säger vd Johnny Dahlquist. Affären är ett bevis på att vi är en komplett partner för alla typer av kunder som ställer höga krav. Vi ser expansionsmöjligheter i och med detta kontrakt.

– Den beställda utrustningen möter högt ställda krav på bland annat ergonomi och enkelhet för lokförarna samt design och tekniska funktioner för ett effektivt informationsflöde, konstaterar Håkan Åberg, kundansvarig och platschef i Stockholm. Installationerna sköts tillsammans med vår partner TBT – Tunnelbanan Teknik, och kan göras utan störningar i trafiken, vilket är mycket viktigt för SL.

Avtalet löper på fyra år och innehåller även ett serviceåtagande som sträcker sig upp till 15 år framåt i tiden. Framtidssäkring av utrustningen har varit ett annat viktigt kriterium för SL.

– Den produkt vi kan erbjuda SL är framtagen tillsammans med två mycket duktiga Stockholmsbaserade samarbetspartners, fortsätter Håkan Åberg. Förutom TBT, som kommer att göra alla installationer och sköta service och underhåll, är det LS Elektronik som utvecklar både den mekaniska designen och mjukvaran.

Grundprodukten i alla de 1 000 installationerna är en radioenhet av modellen Sepura SRG3900.

– Sepura är världsledande leverantör av Tetra-terminaler. Enheterna kan användas i de allra flesta Tetra-miljöer då de är helt nätverksoberoende. Bland annat är Sepura den mest använda terminalen inom Rakel, avslutar Håkan Åberg.

Avtalet mellan oss på SRSAB och SL är en intressant affär ur många perspektiv. Vi berättar gärna mer om vad investeringen innebär för positionering, utveckling och personalförstärkningar i företaget, samt fördelar för SL:s personal och resenärer.