SoftEquip T80A Grundpaket med Pekplatta, mjukvara & fordonshållare

SoftEquip T80A i T80 familjen är ett kompakt och mycket kompetent system för mottagning och presentation av larm från SOS eller egen larmcentral samt färdbeskrivning till olycksplats.

Artikelnummer

T80A

Varumärke

SoftEquip 

Garantitid

1 år 

Mobil dispatcherlösning

SoftEquip T80A i T80 familjen är ett kompakt och mycket kompetent system för mottagning och presentation av larm från SOS eller egen larmcentral samt färdbeskrivning till olycksplats. Applikationen levereras i en Sony Xperia Z Ultra och kan köras mot en SRG3900 eller STP8000/9000 där Sepuraradion används som modem mot RAKEL-världen. Koppling mellan pekplattan och radion görs endera med USB-kabel eller via Bluetooth™-länk.

Applikationen konfigureras med en av marknadens kraftfullaste kartor - Navigator från Mapfactor. Navigatorn använder Tom-Tom’s kartor och eftersom det är en så kallad ”offline” karta så krävs ingen förbindelse med GSM-nätet. Om användaren efter leverans vill ladda ner och använda andra navigationsprogram är det fritt fram.

SoftEquip T80A kan kopplas mot T80 V5 där alla enheter visas med aktuell status och position på en karta. Användaren kan konfigurera egna knappar med t.ex. snabbtalgrupper, eller status för att exempelvis öppna en port eller aktivera ett trafikljus. Vid larm finns två dedikerade knappar som ställs in automatiskt utefter vilka talgrupper SOS eller larmcentral hänvisar till för aktuell insats.

T80A Trådlös dataförbindelse

I ett fordon kopplas radio och pekplatta ihop med USB-kabel via fordonshållaren för pekplattan. Möjligheten finns även att ta med sig pekplattan från bilen och koppla den via Bluetooth™-länk mot en STP8000/9000 som har inbyggt Bluetooth™.

T80A - Koppling mot T80 V5 på larmcentral

SoftEquip-applikationen T80 Tetra Dispatcher är ett kraftfullt verktyg som nu kan kopplas mot enheter med T80A applikationen och därmed få en utökad funktionalitet hos T80. Enheter med T80A presenterar sin position, status, inställd talgrupp och aktuellt ärendenummer hos larmcentralen. Larmoperatören kan via T80 följa enheter på kartan och med enkelt dra-och-släpp byta talgrupp hos enheterna eller skicka textmeddelanden mm. Skickas ett SDS från larmcentralen med funktionen ”Fasta texter” får användaren exempelvis tre stycken snabbval på olika knappar presenterade i pekplattan.

Nyckelfunktioner

 • Visning av ISSI och vald talgrupp
 • Talgruppsbyte
 • Sändning av status
 • Mottagning av SDS
 • Sändning av SDS
 • Indikering av pågående samtal
 • Nödlarmsfunktion
 • Statussändning till upp till 3 mottagare, egen Iarmcentral samt ytterligare 2 alternativ
 • Programmerbara knappar
 • Mottagning och tolkning av SOS larmtelegram ”Räddning, lång”
 • Vägvisning via extern navigator med online eller offlinekarta
 • Stöd för följande navigatorer Google Maps, Waze, Sygic, MapFactor och Eniro
 • Integration med T80 Dispatcher
Varumärke SoftEquip
Garantitid 1 år