Swedish Radio Supply är certifierade för Sepura Level 3 service

Som tredje företag i världen är nu Swedish Radio Supply certifierade för Sepura level 3. Det är vi mycket stolta över. Att ta steget upp från level 2-certifieringen betyder mycket för dig som kund och för oss som företag.

Sedan 2007 är vi certfierade för Sepura Level 2 service som endast ett fåtal företag runt om i världen kan erbjuda. Det är nu med stolthet vi meddelar att vi nu också har certifieras för Sepura Level 3 service.

På level 2 reparerade vi endast mekaniska fel samt enklare elektriska fel vilket utgör ungefär 70% av alla reparationer. Övriga serviceärenden skickades till Sepura i England för reparation. Som Level 3 serviceställe kommer i princip all service ske lokalt på Swedish Radio Supply.

Vi ser det här som mycket positivt framför allt ur kundsynpunkt då det kommer att korta reparationstiderna avsevärt. Dessutom har vi en större kontroll på reparationerna samt möjlighet till bättre uppföljning och kan således jobba mer förebyggande och strukturerat än tidigare.