Swedish Radio Supply rustar för framtiden!

Vad är kvalité och vilka förväntningar har man på sina samarbetspartner och leverantörer? Sedan 2008 har Swedish Radio Supply AB varit kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO9001 och 14001. Detta innebär bland annat att vi ständigt ser över vårt arbetssätt och ifrågasätter om vi kan jobba ”smartare”. Allt för att höja kvalitén mot våra kunder!

2013 har varit ett år där vi har sjösatt ett antal viktiga pusselbitar för att vidareutveckla vår verksamhet med målsättning att vår kvalité på utfört arbete skall bli bättre – ”Vi vill vara bäst klassen”.

Året börjat med att vi implementerade vårt nya affärssystem i koncernen. Ett system som hjälper koncernen att samla alla dotterbolag under ett och samma paraply. Detta för att effektivisera vårt flöde och finna synergier mellan bolagen. Allt för att göra koncernen starkare på marknaden.

Under året har vi också lanserat vår så kallade HelpDesk. Ett verktyg som hjälper oss att ta hand om era frågor på ett strukturerat och tillgängligt sätt.

Vi har också under året stärkt upp Kundtjänst med ytterligare en resurs. Detta innebär att vi idag har fyra resurser som varje måndag till fredag (08.00-17.00) tar emot era frågor och beställningar.

Utöver detta har vi också förstärkt vår teknik- och försäljningsavdelning - allt för att möta era framtida krav och förväntningar.

Med lite fantasi skulle man kunna jämföra företaget med en vältrimmad orkester...
Vår förhoppning är att vi, med hjälp av våra nya verktyg (instrument) och våra erfarna medarbetare (musiker), kommer låta än bättre 2014.

Avslutningsvis vill jag tacka alla för ett bra samarbete 2013 och önska en riktigt GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Årets julgåvor från Swedish Radio Supply går till SOS Barnbyar och till Sjöräddningssällskapet . Klicka in på deras webbsiter och läs mer om deras storartade arbetsinsatser.

Johnny Dahlquist
VD, Swedish Radio Supply