<p><span>Trafikverket väljer Swedish Radio Supply och Sepura som terminalleverantör för deras anslutning till Rakel. Rakel är Sveriges nya kommunikationsradiosystem för bl a blåljusmyndigheter och myndigheter med samhällsansvar.</span></p>

Trafikverket väljer Swedish Radio Supply och Sepura som terminalleverantör för deras anslutning till Rakel. Rakel är Sveriges nya kommunikationsradiosystem för bl a blåljusmyndigheter och myndigheter med samhällsansvar.

Trafikverket har utvärderat Rakel i ca 6 månader och kommer nu efter hand att införa det i skarp drift för bl a Vägassistans i Stockholm och Göteborg. Även i Trafikverkets bandvagnar som är avsedda att användas vid både mindre och större samhällsstörningar kommer Rakel att användas ihop med flera andra radio och telefonsystem.

Stor erfarenhet

Rolf Rudman ansvarig för Trafikverkets införande i Rakel säger att ”valet på Swedish Radio Supply som terminalleverantör föll naturligt efter tester av flera terminalfabrikat. Dom har ställt upp med både support och hjälpt till att få till rätt handhavande på terminalerna. Med över 14000 st levererade terminaler i Rakelnätet så har Swedish Radio Supply den erfarenhet som krävs för att supportera Trafikverket.”

10 Watts uteffekt och mängder av anslutningsmöjligheter

Valet på terminal föll på Sepura SRG3500 som fordonsstation. SRG3500 har som ensam terminal på marknaden 10W uteffekt och har många anslutningsmöjligheter för både tal och data. SRG3500 är samma terminal Svenska polisen valt i alla sina bilar. Som handburen terminalen valde man Sepuras nya radio, STP8000.

STP8000 är en mycket robust, IP55-klassad, radio vilket betyder att radion klarar väta och hårda tag. Displayen är marknadens absolut bästa och terminalen har med sina 1,8W högre uteffekt än andra på marknaden.

Om kunden

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.

Trafikverket ansvarar också för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar samt verkar för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av trafik.

Mer information om kunden finns på www.trafikverket.se