UTB 12 Sepura Fordonsinstallation

Utbildning

UTB 12 Sepura Fordonsinstallation

Kursen vänder sig till fordonsinstallatörer som hjälper Swedish Radio Supply (SRSAB) med service och montering av Sepura TETRA-radio i fordon.

Målgrupp

Målgruppen vänder sig till fordonsinstallatörer som hjälper SRSAB med service och montering av Sepura Tetraterminaler i fordon. SRSAB har idag ett krav att partners som utför installation av Sepura mobilradio i fordon har genomgått denna kurs

Bakgrund och kursinnehåll

SRSAB är generalagenter för Sepura. Vi har stor erfarenhet av kommunikationsradioinstallationer i fordon. SRSAB har som exempel utrustat alla Polisbilar i hela Sverige, Kriminalvårdens fordon, ett stort antal Ambulanser och Räddningstjänstfordon med Sepuras mobilradio.

Sepuras Tetraterminaler fungerar såväl i privata Tetranät som i Sveriges RAKEL-nät (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning). Blåljusmyndigheter och andra användare ställer mycket höga krav på radioutrustningen och dess kringfunktioner så det är därför viktigt att vi på SRSAB informerar installatören om vilka produkter som är godkända och hur de skall monteras.

Denna utbildning riktar sig till installatörer med god förkunskap i fordonsinstallation av radio samt god kännedom om fordonsel.


Målsättningen med utbildningen är att installatören efter avslutad utbildning skall känna till Sepuras produkter, hur de skall monteras i fordon samt att de krav som SRSAB ställer på installation och dokumentation.

Kursinformation

Kurslängd 1 dag
Plats Swedish Radio Supply / Karlstad
Antal platser Max 12 personer/kurstillfälle
Övernattning Eventuell övernattning kan ordnas och betalas av kursdeltagaren

Utbildningsdatum, priser och anmälan

Klicka här för anmälan, aktuella datum och kostnad för den här utbildningen.

Kursinnehåll

  • Avtal SRSAB – Kunden & Installatör
  • Produktutbildning – Monteringssatser, antennplacering, tillbehör mm
  • Installationsanvisningar och ritningar
  • Installation
  • SWR-mätning av antenn
  • Funktioner i drifttagningsradio/skarp radio
  • Drifttagningsprotokoll
  • Felsökning
  • Rutiner för service, fakturering och materielleveranser