UTB 16 Förebyggande service och underhåll

Utbildning

UTB 16 Förebyggande service och underhåll

En dags genomgång av förebyggande service och underhåll. Kursen ger, både på teoretisk och praktisk nivå, exempel på enklare felsökning och felavhjälpning av Sepura handterminaler och fordonsterminal med tillbehör.

Målgrupp

Målsättningen med utbildningen är att kursdeltagaren efter avslutad kurs själv skall kunna laga enklare fel samt få förståelse för felets karaktär och därmed kunna vidta rätt åtgärder.

Kursinformation

Förkunskaper Kännedom om Sepura Tetraradio
Kurslängd 1 dag
Tid 9.00 - 15.30
Ingår Kursdokumentation, lunch och fika
Plats Swedish Radio Supply / Karlstad
Antal platser Max 15 personer/kurstillfälle
Övernattning Eventuell övernattning kan ordnas och betalas av kursdeltagaren

Utbildningsdatum, priser och anmälan

Klicka här för anmälan, aktuella datum och kostnad för den här utbildningen.

Kursinnehåll

  • Presentation av SRS AB kundtjänst och Serviceorganisation
  • Kort om TETRA
  • Servicerutiner
  • Handterminaler – Förebyggande service och underhåll
  • Vanligaste felen
  • Felavhjälpning
  • Fordonsterminaler – Service
  • Vanligaste felen
  • Felsökning
  • Felavhjälpning