UTB 05 Sepura Handhavande

Utbildning

UTB 5 / Sepura Handhavande

Handhavandeutbildning som primärt riktar sig till instruktörer.

Målgrupp

En instruktörsutbildning för dig som skall utbilda i grundläggande handhavande av Sepuraterminaler i SC20- och STP-serien, samt SRG3900. Den innefattar grundläggande trafiksätt som TMO, DMO samt repeater- och gateway-funktioner.

Kursinformation

Förkunskaper
 • Grundläggande radiokunskap
 • Grundläggande TETRA t ex UTB 4 eller motsvarande
Kurslängd 1 dag
Tid 9.30 - 16.30
Ingår Kursdokumentation, lunch och fika
Plats Swedish Radio Supply / Karlstad
Antal platser Max 12 personer/kurstillfälle
Övernattning Eventuell övernattning kan ordnas och betalas av kursdeltagaren

Utbildningsdatum, priser och anmälan

Klicka här för anmälan, aktuella datum och kostnad för den här utbildningen.

Kursinnehåll

 • Talgrupper och mappar
 • Olika samtalstyper
 • Larm
 • Menynavigation
 • Profiler
 • Softkeys
 • Mobilstation
 • Repeater/Gateway
 • Statusmeddelande
 • Textmeddelande
 • Telefonbok
 • Passningslistor
 • Samtalshistorik
 • Remote UI-Tool
 • Nyheter i senaste programversionen