Våra Rakelkunder

Rakelkunder

Våra Rakelkunder

Flertalet av Rakelkunderna i Sverige har valt SRS som leverantör. Detta gäller allt från små kunder som kanske bara har någon enstaka terminal till de större myndigheterna som har tusentals terminaler aktiva i Rakelnätet.

Några exempel på kunder som valt SRS som leverantör:

Rikspolisstyrelsen / Polisen

Största användaren i Rakel med ca 25 000 aktiva terminaler. Polisen valde redan 2006 Sepura som Rakelterminal. Polisen använder både handburna terminaler allt från ruggade vattentäta till små smidiga för t ex span. I alla polisfordon sitter Sepura fordonsterminal. Polisen använder även Sepuras programmeringsverktyg fullt ut med server/databas i Stockholm och klienter ute på varje större polisstation, vilket underlättar uppgradering och programmering utan att någon terminal behöver skickas.

FMV / Försvarsmakten

Stor Rakelanvändare med snart drygt 10 000 aktiva terminaler. Håller på att byta ut flera föråldrade radiosystem mot Rakel och använder idag enbart Sepura hand och fordonsterminaler. Använder Sepuras programmeringsverktyg fullt ut, vilket underlättar uppgradering och programmering utan att någon terminal behöver skickas.

Stockholms Läns Landsting

Kör Rakel och Sepura hand och fordonsterminaler fullt ut i alla ambulanser.

Västtrafik

Håller på att utrusta alla sina 2000 fordon i Västra Götaland med Sepura fordonsterminaler.

Räddningstjänsterna i Skåne län

Alla räddningstjänster i Skåne län är nu igång med Rakel och man har valt Sepura hand och fordonsterminal. Region Skåne och kommunerna i Skåne har gått samman och köper programmeringstjänsten av SRS. Servern / databasen finns då hos SRS i Karlstad och sedan är det klienter utplacerade i varje kommun vilket gör att man mycket snabbt kan programmera om eller uppgradera en terminal utan att den behöver skickas.

Här hittar ni våra kundcase

Fler Rakelkunder

 • Kriminalvården
 • Tullverket
 • Trafikverket
 • Sjöräddningssällskapet
 • E.ON
 • SOS Alarm
 • Dalatrafik
 • Jönköpings Länstrafik

Räddningstjänster

 • Hallands Län
 • Jönköpings Län
 • Närke
 • Dalarna
 • Norrbotten
 • Gällivare
 • Västmanland
 • Uppsala
 • Karlskrona
 • Söderköping
 • Kronoberg

Landsting

 • Värmland
 • Dalarna
 • Västra Götaland
 • Kronoberg
 • Kalmar
 • Halland
 • Skåne
 • Östergötland
 • Jönköping
 • Norrbotten
 • Västernorrland