Victoria Tower och Gothia Towers väljer Icoms nya IP-radio

Med Icoms nya IP-radio kan man snabbt etablera ett högklassigt radionätverk i byggnader bara genom att koppla in en kontrollerserver till ett befintligt trådlöst nätverk. Som användare kan man enkelt lägga upp grupper och individer i nätet samt styra hela systemet genom en dator. Programvaran till datorn har också en kartfunktion vilket möjliggör positionering.

Victoria Tower och Gothia Towers i Göteborg valde båda Icoms IP-radio av det enkla skälet att man hade en önskan att förenkla kommunikationen inom repektive arbetsgrupp samt mellan olika avdelningar. Att då kunna nyttja hotellets befintliga WiFi-nät var givetvis mycket attraktivt och kostnadseffektivt.

Det fanns även en önskan från hotellens säkerhetschefer att möjliggöra positionering av anställda vid exempelvis ensamarbete under nattetid. I båda dessa fall startas positonering upp när radions överfallslarm aktiveras. Ytterligare argument var radions mycket höga ljudkvalite, drifttid över 20 timmar samt radions mycket smidiga format.

Icom IP-radio ger dig som användare följande:

  • Mycket enkelt handhavande
  • Möjlighet till postitionering av radio
  • Olika användargrupper kan dela på ett system
  • Kommunikation mellan flera användare samtidig
  • Utnyttja befintlig W-Lan infrastruktur
  • Mycket kostnadseffektivt
  • Möjliggör telefonianslutning till systemet

Läs mer in Icom IP-radio och alla fördelar här.