Om Swedish Radio Supply - showroomOm Swedish Radio Supply - showroom

Swedish Radio Supply

Swedish Radio Supply AB (SRS) är ett ISO-certifierat trippel A-företag som grundades 1967 och har sedan dess jobbat med radiokommunikation. Vi är generalagent för Icom i Skandinavien och distributör av Sepura, Hytera, Peplink och DAMM i Sverige men jobbar också med en rad andra välkända och stora leverantörer.

SRS föddes ur ett genuint intresse för radiokommunikation. Detta intresse har allt sedan starten kommit att prägla hela vår verksamhet. Verksamheten och produktutbudet har hela tiden breddats och vi är idag en av de viktigaste spelarna inom radiokommunikation på den nordiska marknaden. Vi jobbar både med analoga och digitala lösningar för att kunna förse alla kunders behov.

Nordiskt partnernät

SRS ingår i VHF Group som är en internationell koncern med säte i Oslo. Fokus för koncernen är hundra procent inriktat på radiokommunikation. Tillsammans med de olika systerföretagen har vi verksamhet och ett heltäckande partnernät i Sverige, Norge, Finland och Danmark samt exklusiva avtal med Baltikum och Polen. Något som ger dig som rör dig över gränserna unika möjligheter.

Framgång i Rakel

Under 2006 fick vi möjlighet att ingå i Rakels ramavtal som terminalleverantör med Sepuras produktportfölj. Idag är vi den mest framgångsrika och därmed marknadsledande leverantören till Rakel med stora kunder över hela landet inom alla segment.

Teknisk kompetens

Service, support och egen utvecklingsavdelning är en central punkt i vår verksamhet. Det ger oss en plattform där vi kan ge full support och utbildning samt formsy applikationer och anpassa produkterna för våra kunders speciella krav. Teknikavdelningens höga kompetens och snabba servicetider är således en viktig del i vår strävan att vara en ledande helhetsleverantör. Vår starka organisation i kombination med ett heltäckande partner- och leverantörsnätverk ger oss en särställning på den nordiska marknaden. Vi är ett företag som alltid finns nära dig.

Helhetsleverantör

SRS är en helhetsleverantör med rätt leverantörer, rätt distributionskanaler och rätt partnernätverk. Det tillsammans med motiverad personal som besitter högsta kompetens klarar vi att leva upp till vår affärsidé - ”Att tillhandahålla kommunikationsutrustning och därtill hörande tjänster. Allt av högsta kvalitet och funktion.”